Pantas Melakukan..

Alat inovasi berkaitan media bunting/gegantung/dawai lama/serpihan bunting

di tiang lampu

 

.Skytider 

.Skyridder

Inovasi Skytider -alat pemasang bunting dan memudahcara proses pemasangan sekaligus memastikan keselamatan pemasang bunting outdoor terjamin. Panduan amalan pemasangan bunting outdoor yang baik yang boleh dijadikan garis panduan kepada pemasang bunting bagi menjamin kebersihan dan mengelakkan pencemaran alam sekitar.

Inovasi Skyridder - alat memotong dawai lama/bunting pada aras yang tinggi tanpa penggunaan tangga. Memudahakan kerja memotong dawai bunting dan iklan haram pada tiang lampu.

Hasil ciptaan alat Skytider  ini telah memperolehi perlindungan harta intelek (IP) - rekabentuk perindustrian, cap dagangan dan hakcipta.

Skyridder memperolehi copyright (technical drawing)

01  Skytider 

Alat yang ringan, boleh laras, mudah dikendalikan, menggunakan zip tie dan selamat digunakan pada pelbagai permukaan muka bumi.

Amalan baik pemasangan

-bunting outdoor pada tiang lampu yang tidak menjejas dan mencemarkan alam sekitar.   >>PANDUAN

-memotong dawai pada tiang lampu

Inovasi ini turut menyokong Dasar Hijau UPM. 

Kaedah penggunaan alat yang betul.

Turut menerangkan kaedah penyimpanan alat dengan bet

02 Skyridder 

Alat yang rIngan, boleh laras, kos rendah, mempunyai cangkuk sasaran dan capaian aras ketinggian melebihi 5 meter dari permukaan tanah pada tiang lampu.

Kelebihan Skyridder

 • Masa memotong dawai singkat 12 – 20 saat  - manual ~120 saat
 • Kerja lebih mudah - ringan (1.7 kg  - alat import 6 kg)-cangkuk memudahkan dawai disasarkan
 • Kos alat RM133
 • Capaian lebih tinggi >5 meter
 • Hanya seorang pengendali
 • Tingkatkan keselamatan pekerja di pelbagai persekitaran

03 Video Penggunaan Skytider

Kaedah penggunaan alat - Demo oleh Bro Hisyam

04 Video Penggunaan Skyridder

Kaedah penggunaan alat - di KRT Taman Sinaran Kajang

 
 
 

ISU

Risiko pemasangan bunting & pemotongan dawai 

Kesukaran kerja memasang dan menurunkan bunting outdoor serta memebuang dawai pada tiang lampu setiap kali program dijalankan disekitar UPM dihadapi oleh staf dari segi kaedah;

 • pemasangan dan penurunan
 • bilangan tenaga kerja ramai diperlukan
 • tempoh masa lama yang diperlukan
 • tahap keselamatan pemasang yang berisiko terjatuh ketika kerja dijalankan disebabakan penggunaan tangga

 

Safety First

Keselamatan pemasang yang berisiko tinggi adalah keutamaan projek Langit Putra Skytider(TM). Hasil inovasi ini memastikan keselamatan pemasang di dalam pelbagai situasi rupabentuk dan persekitaran kawasan operasi kerja pemasangan 

Recent Projects

Inovasi bagi membuang cebisan reja tinggalan pada tiang lampu. Inovasi  meningkatkan proses yang efektif dan mengurangkan kos pentadbiran

Skytider IP

 • Mounting & Hanging Display Device- IP: 17-01085-0101 (Kelas 20-02)
 • Manual Penggunaan Skytider- Alat Penggantung Bunting Outdoor di Tiang Lampu – IP: LY2017004146
 • Skytider – No IP: 2017073527 Kelas 8
 • Skyridder - Long handle wire cutter - No IP: AR2019004073

Memerhati - bukan sekadar meneliti tetapi mendalami dengan penuh hikmah

Menginovasi – mendaya-upayakan idea yang terhasil di dalam mencetuskan inovasi

Get in touch

The TEAM Langit Putra

© Copyright skytider